ΔΙΑΚΗΡΥΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε εργαζόμενοι/ες, άνεργοι/ες, φοιτητές/ριες, νεολαία και συνταξιούχοι, κάτοικοι από το Μενίδι και τις γύρω γειτονιές. Ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι έξι χρόνια τώρα υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, σε αυτούς που μας ληστεύουν καθημερινά με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο για να χαρίσουν τους κόπους και τον ιδρώτα μας στους τραπεζίτες, τους δανειστές και το μεγάλο κεφάλαιο.

Η επίθεση που δεχόμαστε είναι ενιαία και καλά συντονισμένη και πιστεύουμε ότι, στο μέτρο του δυνατού, το ίδιο ενιαία και καλά συντονισμένη πρέπει να είναι και η αντίστασή μας στην κόλαση που κάθε μέρα μας φτιάχνουν. Από αυτήν την ανάγκη μαζευτήκαμε πολίτες με διαφορετικές αφετηρίες, διαδρομές και απόψεις και συμφωνήσαμε να χτίσουμε μια δικιά μας αυτοοργανωμένη δομή αντίστασης και αλληλεγγύης.  

 1. Τι πιστεύουμε

Οι άξονες στους οποίους όλοι και όλες εμείς συμφωνήσαμε και αποδεχόμαστε μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 • Ο βασικός υπαίτιος για τα βάσανα, την εκμετάλλευση και την καταπίεση που υφίσταται η πλειονότητα της κοινωνίας μας (εργαζόμενοι/ες, άνεργοι/ες, αυτοαπασχολούμενοι/ες, νεολαία, κτλ), είναι ο καπιταλισμός. Επομένως, δικαίωμα και καθήκον των εκμεταλλευόμενων είναι να οργανωνόμαστε για να αντιπαλεύουμε την αδικία που υφιστάμεθα μέχρι την οριστική κοινωνική απελευθέρωσή μας.
 • Η πραγματική αντίθεση εντός της κοινωνίας είναι μεταξύ των εργαζόμενων, οι οποίοι/ες παράγουν τον πλούτο, και των αφεντικών που τους τον κλέβουν μέσω της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, μια αντίθεση που υπάρχει μέσα σε κάθε έθνος-κράτος. Οι συγκυριακές συμμαχίες ή ανταγωνισμοί-πόλεμοι των οικονομικών ελίτ των διάφορων χωρών και των υπερεθνικών σχηματισμών τους δεν αφορούν τους λαούς τους: οι τελευταίοι δεν πολεμάνε για ξένα συμφέροντα και δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν.
 • Το κράτος,καθώς κι οι υπερεθνικές ενώσεις (πχ Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ) ενώ παρουσιάζεται να προάγει το κοινό και δημόσιο συμφέρον, είναι στην ουσία«φύλακες-άγγελοι των κυρίαρχων» και τίποτε άλλο παρά ένα όργανο εξυπηρέτησης των συμφερόντων των καπιταλιστών και των συμμάχων τους.
 • Οι κυρίαρχοι θεσμοί, είτε είναι κρατικοί (Βουλή, Κυβέρνηση, Δικαστές, Αστυνομία, Στρατός, Εκκλησία, Εκπαίδευση) είτε όχι (ΜΜΕ, ΜΚΟ,Μουσική και Κινηματογραφική Βιομηχανία,εργοδοτικός συνδικαλισμός, εμπορευματοποιημένος αθλητισμός) ασκούν ιδεολογική χειραγώγηση και/ή υλική καταστολή, όπου αυτό χρειαστεί ως θεματοφύλακες του συστήματος.
 • Ο εθνικισμός-φασισμός προσπαθούν να κρύψουν την παραπάνω αντίθεση μεταξύ πλουτοκρατών και λαού. Ισχυρίζονται τάχα ότι όλο το έθνος είναι ένα σύνολο με κοινά συμφέροντα. Λένε δηλαδή ότι «αφεντικά και δούλοι το ίδιο είμαστε ούλοι», χτίζοντας έτσι τον μύθο της εθνικής ενότητας.
 • Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις επιτείνουν το πρόβλημα. Διαιρούν και διαχωρίζουν τεχνητά τους/τις εκμεταλλευόμενους-ες, αποπροσανατολίζοντάς τους/τες από την πάλη τους με τον πραγματικό εχθρό, την άρχουσα τάξη. Εμείς θεωρούμε ότι οι άνθρωποι, αν και διαφορετικοί, είναι ίσοι ως προς τα δικαιώματα-ελευθερίες. Συνεπώς, καταδικάζουμε κάθε διάκριση φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και κάθε ρατσιστική συμπεριφορά, που αποτελεί ουσιαστικά την πρακτική εφαρμογή των διακρίσεων αυτών.
 1. Πώς οργανωνόμαστε

Ενάντια σε ένα κόσμο που βασίζεται στην ανάθεση, τον ατομικισμό, την ιεραρχία και την απάθεια, οργανωνόμαστε αλλιώς, φτιάχνοντας τις δικές μας δομές, με οριζοντιότητα, αμεσοδημοκρατία, συνελευσιακές διαδικασίες, δημιουργώντας μια μικρογραφία της κοινωνίας που ονειρευόμαστε.

 • Μόνο όργανο της συλλογικότητας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) όσων συμμετέχουν σε αυτήν (στη Γ.Σ.) και συμφωνούν με τις αρχές αυτού του κειμένου. Η Γ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Είναι ανοιχτή στον κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να την παρακολουθεί, σε ημέρες και ώρες που αποφασίζονται από την προηγούμενη Γ.Σ. και αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της συλλογικότητας.Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί αν το ζητήσουν 10 τουλάχιστον μέλη προηγούμενης Γ.Σ. και συντρέχει κάποιος έκτακτος σοβαρός λόγος, αφού βεβαίως ενημερώσουν 3 μέρες νωρίτερα την ιστοσελίδα και τα μέλη της συλλογικότητας.
 • Η Γενική Συνέλευση συγκροτεί επιμέρους ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται πιο εξειδικευμένα θέματα. Οι εν λόγω ομάδες συνεδριάζουν επίσης ανοιχτά και εισηγούνται τα θέματα προς τη Γ.Σ.
 • Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης συμφωνούν ομόφωνα με τις καταστατικές της αρχές, και ομόφωνα μπορούν να τις τροποποιήσουν στο μέλλον αν κριθεί σκόπιμο και μόνο μέσα από προγραμματισμένη και όχι έκτακτη Γ.Σ.
 • Η Γενική Συνέλευση επιδιώκει να έχει συνθετική λογική και δεσμεύεται να εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφασίζει για κάθε θέμα στη βάση της ομοφωνίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία ¾ των παρευρισκόμενων.
 • Οι δράσεις μας είναι αυτοχρηματοδοτούμενες, δηλαδή τα έσοδα συγκεντρώνονται από εκδηλώσεις και από ελεύθερες συνεισφορές. Δεν δεχόμαστε χορηγίες από ιδιωτικούς, κρατικούς ή κομματικούς φορείς. Η ανιδιοτελής προσφορά αντικειμένων, χρημάτων και υπηρεσιών από μέλη και φίλους δεν θεωρείται χορηγία και είναι αποδεκτή.
 • Η διαμόρφωση, επισκευή, συντήρηση του χώρου της συλλογικότητας ώστε να παραμένει κατάλληλος για χρήση, αλλά κι οι δραστηριότητες που θα αναπτύξουμε θα στηρίζονται κύρια στην εθελοντική προσφορά εργασίας και υλικών από τα μέλη και τους/τις φίλους/-ες και μόνο όπου αυτό δεν είναι εφικτό από την αγορά υπηρεσιών και υλικών από επαγγελματίες.
 • Η παραχώρηση του χώρου σε άλλες συλλογικότητες ή η διοργάνωση δράσεων πρωτοβουλιακού τύπου από μέλη της συλλογικότητας οφείλει να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και να μην έρχονται σε αντίθεση με τις καταστατικές αρχές λειτουργίας του χώρου.
 1. Δράσεις

Οι δράσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε φορά θα αποφασίζονται αναλυτικά από τη Γενική Συνέλευση της συλλογικότητας και μπορούν, σε αδρές γραμμές, να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες:

 • Κοινωνικού χαρακτήρα (δράσεις ταξικής αλληλεγγύης όπως κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικό φαρμακείο, λειτουργία αυτοδιαχειριζόμενου καφενείου, κ.ά.).
 • Κινηματικού / εργατικού χαρακτήρα (όπως στήριξη τοπικών εργατικών αγώνων, συντονισμός ενάντια στους πλειστηριασμούς, λειτουργία ως σωματείο γειτονιάς για ασυνδικάλιστους/-ες εργαζόμενους/-ες και άνεργους/-ες, παρεμβάσεις για διάφορα τοπικά και κεντρικά ζητήματα, κ.ά.).
 • Πολιτιστικού χαρακτήρα  με την προώθηση της αυτενέργειας και της δημιουργίας με μαθήματα μουσικής-φωτογραφίας-θεάτρου-χειροτεχνίας, κ.ά. και τη χρήση του Χώρου για παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (προβολές ταινιών, ποιητικές βραδιές, ομιλίες και θεατρικές παραστάσεις χωρίς αντίτιμο ή με ελεύθερη καταβολή αντίτιμου, κ.ά.) και προώθηση της μη εμπορευματοποιημένης αντικουλτούρας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

css.php